Założycielem Kancelarii jest Adam Florczak - radca prawny, związany z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie od 2007 roku.
Oprócz wykształcenia prawnicznego - ukończył również Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej na kierunku automatyka i inżynieria komputerowa i uzyskał tytuł magistera inżyniera.
Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego – wyceny nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii w Instytucie Geodezji Gospodarczej Politechniki Warszawskiej.
W swojej karierze zawodowej był związany m.in. grupą kapitałową stołecznych deweloperów, gdzie czynnie uczestniczył w sprawach zakresu prawa nieruchomości oraz prawa gospodarczego.
Aktualnie doradza i reprezentuje klientów indywidualnych (osoby fizyczne) oraz instytucjonalnych (osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej).


Kontakt:
tel. (+48) 503-841-620,
email: adam.florczak@mojprawnik.pl