Kancelaria prowadzi obługę osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów niebędącymi osobami prawnymi takimi jak m.in. spółki cywilne, spółki osobowe, stowarzyszenia oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Przyjmujemy sprawy o różnym stopniu skomplikowania. W ramach naszej praktyki do kazdej sprawy podchodzimy indywidualnie, przeprowadzając studium przypadku każdego problemu.

Staramy się przyjąć punkt widzenia naszych Klientów, metodycznie dobierając dla nich najkorzystniejsze rozwiąznia prawne.

Pełne zrozumienie sytuacji oraz potrzeb naszych Klientów pozwala nam na skuteczniejszą współpracę oraz zdobycie zaufania, będącego podstawą współpracy Kancelarii z jej Klientami.

Podstawową zasadą działania Kancelarii jest rzetelność i jasność w rozliczeniach finansowych z Klientami.

Prowadzimy następujące systemy rozliczeń:
  • System rozliczeń godzinowych - rozliczenie za wykonywany czas pracy Kancelarii według indywidualnie przyjętych stawek,
  • System wynagrodzenia zryczałtowanego - rozliczenie za prowadzenie konkretnych postępowań bądź pomoc prawną w określonym wymiarze godzinowym, za zryczałtowanym wynagrodzeniem miesięcznym,
  • System rozliczeń indywidualnych - stała pomoc prawna bez określenia miesięcznego wymiaru godzinowego, realizowana na podstawie konkretnych zleceń rozliczanych indywidualnie,
  • System rozliczeń z tzw. premią za sukces - sposób mieszany, polegający na pobraniu przez Kancelarię stosunkowo niższej zaliczki za rozpoczęcie prowadzenia sprawy przy czym wykość końcowego rozliczenia jest uzależniona od osiągnięcia indywidualnie określonego sukcesu.
  • Doraźny system rozliczeń polegający na świadczeniu pomocy prawnej na podstawie konkretnego zlecenia Klienta.

W przypadku zastępstwa procesowego stawki wynagrodzenia Kancelarii są uzgadniane indywidualnie. Wynagrodzenie w tym przypadku obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe, którego pierwsza połowa jest płatna po przyjęciu zlecenia, druga zaś cześć po zakończeniu sprawy w danej instancji. Kancelaria pobiera dodatkowe wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawach sądowych.