Szanowni Państwo,
Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych.

Nasi Klienci najczęściej korzystają z naszych usług w zakresie:
- konsulatacji, porad prawnych i bieżącego doradztwa,
- występowania do sądów w imieniu naszych Klientów we wszystkich sprawach,
- reprezentacji przed wszelkimi sądami, prokuraturami oraz urzędami administracji państwowej,
- prowadzenia negocjacji z kontrahentami, mediacji oraz petraktacji przedsądowych,
- przygotowywania projektów i opiniowania wszelkich dokumentów w tym także umów,
- obsługi prawnej przedsiębiorstwa,

Przyjmujemy sprawy o różnym stopniu skomplikowania i zaawansowania. W ramach naszej praktyki do kazdej sprawy podchodzimy indywidualnie, przeprowadzając studium przypadku każdego problemu.

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane z każdym z Klientów indywidualnie w sposób adekwatny do ilości czasu jaki muszą poświęcić prawnicy na zrealizowanie powierzonych nam zadań.
Rozliczenia z Klientami są oparte na następujacych rozwiązaniach:
  • System rozliczeń godzinowych - rozliczenie za wykonywany czas pracy Kancelarii według indywidualnie przyjętych stawek,
  • System wynagrodzenia zryczałtowanego - rozliczenie za prowadzenie konkretnych postępowań bądź pomoc prawną w określonym wymiarze godzinowym, za zryczałtowanym wynagrodzeniem miesięcznym,
  • System rozliczeń indywidualnych - stała pomoc prawna bez określenia miesięcznego wymiaru godzinowego, realizowana na podstawie konkretnych zleceń rozliczanych indywidualnie,
  • System rozliczeń z tzw. premią za sukces - sposób mieszany, polegający na pobraniu przez Kancelarię stosunkowo niższej zaliczki za rozpoczęcie prowadzenia sprawy przy czym wykość końcowego rozliczenia jest uzależniona od osiągnięcia indywidualnie określonego sukcesu.
  • Doraźny system rozliczeń polegający na świadczeniu pomocy prawnej na podstawie konkretnego zlecenia Klienta.
Kierujemy się dobrem naszych Klientów oraz zasadami etyki zawodowej zaś podstawą naszej współpracy jest wzajemne zaufanie.

Zapraszamy Państwa do współpracy.