W zakresie postępowań reprywatyzacyjnych Kancelaria reprezentuje uprzednich właścicieli (oraz ich następców prawnych) w sprawach dotyczących zwrotu mienia lub wypłaty odszkodowania przejętego przez państwo w drodze nacjonalizacji lub wywłaszczenia, dokonanych na podstawie następujących aktów prawnych m.in.
  • dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. dekret Bieruta),
  • dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  • ustawy z dnia 3 stycznia 1946 roku o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej,
  • ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości,
  • ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości,
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym,
  • ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa drogowa),
  • ustawy z dnia 7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 roku (tzw. specustawa Euro 2012)