Kancelaria prowadzi wszechstronną obsługę prawną osób fizycznych, przedsiębiorców oraz podmiotów niebędącymi osobami prawnymi takimi jak m.in. wspólnoty mieszkaniowe, spółki osobowe, spółki cywilne, stowarzyszenia.

Naszych Klientów wspomagamy udzielając im bieżących porad prawnych, sporządzając opnie prawne, uczestnicząc w negocjacjach oraz reprezentując ich przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi wszystkich instacji.

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w następujących obszarach:
 • Nieruchomości,
 • Reprywatyzacja,
 • Prawo administracyjne oraz postępowania administracyjne,
 • Spółki, prawo handlowe i gospodarcze,
 • Wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • Prawo pracy oraz prawo ubezpieczeń społecznych,
 • Prawo cywilne, w tym opiniowanie i sporządzanie umów,
 • Prawo rodzinne,
 • Prawo spadkowe,
 • Procesy i dochodzenie odszkodowań,
 • Dochodzenie wierzytelności, postępowania egzekucyjne oraz windykacja należności.